Tábor Helča

 

Obchodni podmínky

On-line přihláška na tábor

 
Při nástupu dítěte do tábora odevzdejte přítomnému zdravotníkovi:
o   čestné prohlášení zákonných zástupců = bezinfekčnost
(datum, které uvádíte na tomto dokumentu, musí být den nástupu na tábor tj. 31. 7. 2022),
o   posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (po skončení tábora bude vrácen),
o   očkovací průkaz,
o   kartičku zdravotní pojišťovny dítěte,
o   léky
Bez výše uvedených věcí nebude dítě do tábora přijato.
 
 

Případů coronaviru v naší republice bohužel opět přibývá. Když budou nějaká opatření nebo omezení, budeme vás hromadně informovat hned, jak budeme znát podrobnosti. Proto vás moc prosíme, sledujte informace na webových stránkách nebo na FB.

 
 
ADRESA TÁBORA: Tábor pod Vysákem, 549 36 Stárkov
 

 


Pplatbu za tábor do celkové výše 5 000 Kč, prosím, zaplaťte nejpozději do 15. 6. 2022 na číslo účtu: 162991329/0800 do variabilního symbolu uveďte rodné číslo vašeho dítěte. V případě, že platíte za více dětí, je možné částku za všechny děti zaplatit jednou částkou a do VS uveďte RČ jednoho dítěte.

Na tábor je možné zažádat zaměstnavatele o příspěvek. Pokud budete žádat zaměstnavatele o příspěvek, pak platbu neplaťte, ale oznamte pořadateli způsob úhrady (např. zašlete objednávku, či nahlaste nacionále zaměstnavatele potřebné k zaslání faktury) .

Stornopoplatky

Rodič má právo zrušit účast bez udání důvodu za těchto podmínek:

Zrušení účasti na táboře více než 30 dní před nástupem - 500,- Kč
V případě zajištění účasti jiného dítěte, se storno poplatek neúčtuje, původní platba se převádí na tohoto náhradníka.

POZOR!

Při úmyslném poškození objektu tábora nebo jeho vybavení, je klient povinen vzniklou škodu nahradit a to ve výši dohodnuté s provozovatelem tábora. Toto se nevztahuje na náhodné nehody (rozbité okno od fotbalového míče, rozšlápnutý pingpongový míček apod.).  Ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování stanů, budovy a jejího vybavení, okopávání omítek, záměrné ucpávání odpadů apod.)